Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

  • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

De nationella proven kan också bidra till:

  • att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna

  • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

Skolledningen beviljar inte ledighet för elever de datum nationella prov genomförs.

Vi uppmanar också er föräldrar att försäkra er om att eleven inte missar viktig förberedelse inför proven.

åk3

Läsåret 2014/2015

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden:

9 mars – 15 maj 2015 (vecka 11-20)


åk6

Provdatum läsåret 2014/2015

Provdatumen gäller även sameskolan i årskurs 6.

Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.

Ämnesprov

Vecka

Provdatum

Svenska, svenska som andraspråk 6 mån 2 februari 2015
ons 4 februari2015
Matematik 13 tis 24 mars 2015
tor 26 mars 2015
Engelska 16 ons 15 april 2015
fre 17 april 2015
Geografi/ Historia/ Samhällskunskap/ Religionskunskap 18 tis 28 april 2015
ons 29 april 2015
Biologi/ Fysik / Kemi 19

tis 5 maj 2015

tor 7 maj 2015

 


åk9

Provdatum läsåret 2014/2015

Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.

Ämnesprov

Vecka

Provdatum

Svenska, svenska som andraspråk 6 mån 2 februari 2015
ons 4 februari2015
Matematik 13 tis 24 mars 2015
tor 26 mars 2015
Engelska 16 ons 15 april 2015
fre 17 april 2015
Geografi/ Historia/ Samhällskunskap/ Religionskunskap 18 tis 28 april 2015
ons 29 april 2015
Biologi/ Fysik / Kemi 19

tis 5 maj 2015

tor 7 maj 2015

OBS! LEDIGHET BEVILJAS EJ  de datum det är nationella prov.

Läs mer om nationella prov på Skolverkets sida:
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-edomningsstod/grundskoleutbildning